Påskens evangelium

Erik Bertelsen, menighedsrådsformand i Thorsø

”Kirken har med påskeavisen fuld af gode interviews og påskens budskab haft indgang til samtlige husstande i vores tre sogne. Konkret kom der langt over dobbelt så mange i kirke i påsken sammenlignet med tidligere år. Det oplever vi som særdeles positivt. Hanne Baltzer havde en fantastisk indlevelse i de ønsker, vi havde for en påskeavis. Hun formåede at få det bedste frem gennem i de personer, som der var samtaler og interviews med. Hanne har en struktureret og engageret arbejdsform med holdninger og værdier, der gør budskabet levende og nærværende.”
Erik Bertelsen
Menighedsrådsformand i Thorsø