I anledning af Henrik Stubkjær tiltrædelse som biskop over Viborg Stift

Fra Viborg Stiftsårbog 2015 — af Hanne Baltzer

Når Henrik Stubkjær sætter sig i bispestolen, får Viborg Stift en rutineret leder uden skyklapper. Udsynet er vigtigt, og her nogle få dage efter bispevalget prøver han at fokusere på den opgave, der venter ham. Han satser på, at folk arbejder med.
Men hvor lader han på til arbejdet?

Opladning & nærvær

”Klippen for mit liv”. Sådan benævner biskoppen sin familie og ikke mindst hustruen Karen. Selv om han hviler meget i sig selv og ved, hvad han vil, har han som andre brug for at lade op. Det gør han i bøn til Gud, i familien og i sommerhuset på Djursland, hvor han kobler fra med at save træ, plante et frugttræ eller bygge en shelter:

”Jeg er meget ekstrovert – jeg elsker at være sammen med mennesker. Men jeg har også brug for den nære sammenhæng, og det, som betyder allermest for mig, er familien – det helt tætte. Det er dér, jeg har mit udgangspunkt.”
Hanne Baltzer
Fra Viborg Stiftsårbog 2015