Blå Kors bogen – Læring Unplugged

Fra forordet i bogen LÆRING UNPLUGGED, Blå Kors, forlaget Frydenlund 2012

"Vi har sammensat fortællingen af mange forskellige komponenter. Vi har valgt at få journalist Hanne Baltzer til at lave interviews med ledere og medarbejdere på en række af vores enheder. Der er lavet interview med et vist tidsmæssigt mellemrum for at få mulighed for at afdække, hvordan der arbejdes med kvalitet og med læring rundt om i organisationen, og hvordan holdninger og adfærd eventuelt bevæger sig. Essensen af disse interview er omskrevet til en samtale mellem fiktive typer af medarbejdere. Samme journalist har endvidere lavet nogle korte interview med nøgleinteressenter i organisationen og i vores omgivelser. Stikord fra disse vil indgå rundt om i publikationen, hvor vi har fundet det relevant."
Fra forordet i bogen LÆRING UNPLUGGED
Blå Kors, Frydenlund Forlag